سلاااااااااام به بچه های خوب خوف هستید آره میدونم
قرار نبود اپ کنم ولی کردم اخه فعلا کاری ندارم اپ امروز واسه خندست بیرید و ببینید
نظر فراموش نشوددددددددددد

 

 

 

در عالم هپروت!!!
 
 
 
ماشین
چمنی
 
 
 
 
عجب دسری
 
 
 
بزها چه جوری
میخندن؟
این جوری
میخندن.....
 
 
 
بچه ها این عکسه رو دیدید لطفا  بالا
نیارید ...........
 
 
هی وای بیچاره باباهه
.....
 
 
 
این خیلی باحال تو سری
میخوره..........
 
 
به این میگن زن زندگی!!!!
 
 
 
بابا بچه رو
کشتی..........
 
 
 
 
اگه جای والدین با کودکان عوض
شود..............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایشا ا............. ۳۰۰۰ سال
دیگه این جوری میشه..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خوب
این اپ رو گذاشتم تا شاد بشین بعدش برین درس بخونین ............. نه نه نه اول نظر
بدید بعدا درس بخونین