سلام سلام سلام Chicken Emoticonاین شکلکرو میبینید اسمش جوجوهه شبیه یکی از

معلمامونه که من دوسش دالم و بش میگم جوجو

 پس واس همین امروز از این شکلک استفاده میکنیم Chicken Emoticon

اپ امروز در مورد جنیفره میخواتم از سلنا عکس بذارم ولی همش فیلتر بود حوصله پ

وصله نداشتم فیلترشکن رو راه بندازم Chicken Icon

برید ادامه مطلب و عکسای جنیفر رو ببینید Chicken Icons


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرمنده اگه کم بود اخه عکساش خیلی بداموزی داشت نیشخند

دوستون دارممممممممم