جاستین بیبر

 

 

دوستان خودتون خوب میشناسیدش پس دیگه من حرفی نمیزنم

 

 

 

 

 

 

وایسا وایسا ببینم

گفتم حرف نمیزنم ولی مثل اینکه گازشو گرفتی رفتی ها

همه اش رو امروز نمیذارم بقیش واسه بعد

بای

 

    نظر   یادتون   نرود

بای بای

/ 0 نظر / 19 بازدید