به سلامتی قسمت دوم

 

 

به
سلامتی اونایی که هرچی شکستن،ولی دل
نشکستن

به سلامتی اون کسی که میدونه ولی همیشه ساکت می
مونه

به سلامتی هر کس که درونش داره میسوزه اما ترجیح
میده لبهاش و بدوزه

 

 

 

به سلامتی اون سوال هایی که پرسیده نمی شن ولی جوابشون بغض میشه تو
دل آدم

 

 

 

 

 

به سلامتی اونیکه تو دردناکترین لحظه ها، سنگینیه سکوت رو تحمل کرد
اما لب باز نکرد تا عشقش همونجوری که خوشه ، خوش
بمونه

 

 

 

 

 

به سلامتی مدادهای مداد رنگی که تا آخرین
ذزه وجودشون یه رنگ میمونن
. .
.

 

 

 

 

 

به سلامتی شب که زشتی های روزُ تو خودش
محو میکنه
...

 

 

 

 

 

به سلامتی همه مهره های تخته نرد که تا
وقتی رفیقشون تو حبس حریفه, هیچکی به احترامش بازی نمیکنه
.

 

 

 

 

 

امروز تو خیابون دست یه نفر یه قناری دیدم پرسیدم : فروشیه؟ گفت :
نه ؛ رفیقمه ... به سلامتی همه اونایی که رفیقاشونو
نمیفروشن

 

 

 

 

 

به سلامتی ایرانسل که به آدم میفهمونه که
قبول کردن بعضی پیشنهادها فقط از اعتبار آدم کم میکنه
....

 

 

 

 

 

به سلامتی رفیقی که دلتو می شکنه اما تو سکوت می کنی چون دوسش
داری

 

 

 

 

 

به سلامتی سیم خاردار! که پشت و رو
نداره

 

 

 

 

 

به سلامتی خدا که هر وقت باهاش گل یا پوچ
بازی کنی برنده ای چون همیشه دو دستشم پره
!!

 

 

 

 

 

به سلامتی اونایی که با هر وزش باد ، جهت عقایدشون تغییر نکرد و نمی
کنه

 

 

 

 

 

به سلامتی دریا که ماهی گندیده هاشو دور
نمیریزه
...

 

 

 

 

 

به سلامتی اونی که از بس چشماش دنبال رنگ
بود و رنگ دیده بود فکر کرد دل ما فرش و از روش رد شد
.

 

 

 

 

 

سلامتی هرچی مرده ! که مرد بودن به جنسیت نیست به
مرامه

 

/ 0 نظر / 6 بازدید